2023-2024 Bahar Yarıyılı Çift Anadal ve Yandal Programlarına başvuruları öğrenci otomasyon sistemi (ois.istinye.edu.tr) üzerinden alınacaktır. Aşağıdaki başvuru koşullarını sağlayan adaylar; kontenjan verilen ve arasında Çift Anadal yapılabilecek programlara göre başvuru yapabilir. Çift Anadal ve Yandalda sadece bir programa başvuru yapılabilir. E-posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Çift Anadal Nedir?
Lisans diploma programında en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise dört yıllık programlarda beşinci yarıyılın başında, beş yıllık programlarda yedinci yarıyılın başında, altı yıllık programlarda ise dokuzuncu yarıyılın başında, ön lisans diploma programında en erken ikinci yarıyılın başında, en geç ise üçüncü yarıyılın başında başvurabilir.


  • Ağırlıklı Genel Not ortalaması 3.00/4.00 olması (Eczacılık Programı başvurusu için 3,15/4,00 olması)
  • Başvuru sırasına kadar alınan tüm derslerden başarılı olunması,
  • Sınıfın %20’lik başarı diliminin içinde olunması (Eczacılık Programı başvurusu için %10’luk başarı dilimi)
  • Yüzde %20’lik başarı diliminin sağlanamaması durumunda, başvuru yapılan programın ilgili yıl için puan türünden taban puanının sağlanması,
  • Mühendislik Programları, Mimarlık Programı ile Eczacılık programına başvurularda ilgili puan türünde başarı sırasının da sağlanması gerekir.
  • İngilizce programlara başvurularda kabul alan adayların, dil yeterliliğini sağlamış olması gerekir (Kayıtlardan önce İSTEP sınavı yapılacak olup sınavda başarılı olan adayların kayıtları yapılacaktır).

Yandal Nedir?
Lisans öğretim programına (birinci anadal) kayıtlı olan öğrencilerin, üniversitelerindeki başka bir bölümden/programdan bazı dersleri eş zamanlı ve başarıyla tamamlayıp sertifika almalarıdır.

Yandal programlarını tamamlayan öğrenciler sertifika alırken, çift anadal programını tamamlayan öğrenciler diploma alırlar.


  • En erken üçüncü, en geç altıncı yarıyılın başında (sadece lisans programları arasında) başvurulabilir.
  • Ağırlıklı Genel Not ortalamasının 2.50/4.00 olması,
  • Başvuru sırasına kadar alınan tüm derslerden başarılı olunması.
  • İngilizce programlara başvurularda kabul alan adayların, dil yeterliliğini sağlamış olması gerekir (kayıtlardan önce İSTEP sınavı yapılacak olup sınavda başarılı olan adayların kayıtları yapılacaktır).

Ücretsiz İkinci Diploma!

Çift Anadal Yapabilecek Bölümler

Birbiri ile çift anadal yapabilecek bölümler listesini (2023-2024 Bahar Yarıyılı) görüntülemek için