Ödeme Koşulları: Eğitim öğretim ücretinin ödemesi üniversite tarafından belirlenen bankaya yapılır. Taksitli ödemelerde, bankanın prosedürlerine uygun Kredili Mevduat Hesabı (KMH) sözleşmesi düzenlenir. Peşin ödemelerde %5 indirim uygulanır.

 • Bir öğrencinin alabileceği burs ve indirimlerin toplamı, ÖSYM Kontenjan İndirimi sonrasında ödemesi gereken tutarın %25’ini aşamaz.
 • Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’ne göre İSÜ’de öğrenci iken uzaklaştırma cezası alan öğrenciye verilmiş tüm burs ve indirim hakları ortadan kalkar (ÖSYM kontenjan indirimi hariç).
 • 2020 YKS ile İstinye Üniversitesine yerleşip hazırlık sınıfı okuyacak öğrenciler için hazırlık sınıfı fiyatı 25.000 TL’dir (KDV Dahil) ve ek indirimler hazırlık sınıfı (zorunlu ve isteğe bağlı) için uygulanmaz. Zorunlu hazırlık sınıfı okuyacak öğrencinin yerleştiği lisans programının ÖSYM bursu dahil (ek burs ve indirimler hariç) fiyatı 25.000 TL’nin (KDV dahil) altında ise, bu bölümlerde okuyacak öğrenciler ek indirimler hariç lisans fiyatını ödeyeceklerdir. İsteğe bağlı hazırlık sınıfında okumak isteyen öğrenciler ise 25.000 TL (KDV dahil) ödeyeceklerdir.
 • Öngörülen bilgiler olup, ÖSYM tarafından ilan edilecek 2020 YKS tercih dönemi süresince üniversitemiz web sitesinde yayınlanacak bilgiler esastır. Lütfen web sitemizi takip ediniz.

1. ÖSYM Kontenjan İndirimi

ÖSYM tarafından yayınlanan 2020 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda yer alan kontenjanlara ve oranlara göre (%100, %50, %25) ilk yerleşme sırasında kazanılan indirim hakkıdır.

 • Bu indirim öğrencinin Ağırlıklı Genel Not Ortalamasına (AGNO) göre kesilmez.
 • Bu indirimler azami öğrenim süresi boyunca verilir.

2. Yıldız Öğrenci Burs Paketi (YKS Türkiye Başarı Sırası Bursu)

2019 ve 2020’de mezun olan, 2020 YKS ile İstinye Üniversitesi’nin tam burslu Tıp Fakültesine yerleşenlere, SAY puan türünde Türkiye başarı sıralamasına göre, Ekim-Mayıs arasındaki 8 aylık dönemde verilir.

 • Bu burs öğrencinin Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının 4,00 üzerinden 2.50’nin altına düşmesi durumunda kesilir ve hiçbir koşulda yeniden başlamaz.
 • Bu burs Tıp Fakültesi normal öğrenim süresi olan 12 yarıyıl boyunca verilir. Normal öğretim süresinin aşılması durumunda kesilir.
 • Sıralaması 4.001’in altında olan öğrencilerimiz tam burslu olsa dahi aşağıdaki olanaklardan yararlanabilmek için İstinye Üniversitesi İhtiyaç Bursu’na başvurmak durumundadır.
 • Ücretsiz konaklamaya hak kazanmış öğrenciler İstanbul içinde ikamet ediyorlarsa bu haktan yararlanamazlar.
Başarı SıralamasıCep HarçlığıÖğle YemeğiKonaklama
1 – 1005.000₺
101 – 10004.000₺
1001 – 2.5003.000₺
2501 – 4.0002.000₺

 

 

3. Bilinçli Tercih İndirimi

İstinye Üniversitesi’nde yerleştiği lisans programına, ilk beş tercihinin içinde yer veren öğrencilere verilen indirimdir. Öğrencinin ödemesi gereken tutar üzerinden %15 oranında indirim sağlanır.  (Tıp Fakültesi indirim kapsamının dışındadır.)

İstinye Üniversitesi önlisans programlarına herhangi bir tercih sırasında yerleşen ve birinci tercihi ile İSÜ’ye yerleştiği tercih arasında İSÜ dışında başka hiçbir vakıf/Kıbrıs/yurtdışı üniversitesini tercih etmemiş olanlara verilen indirimdir. Öğrencinin ödemesi gereken tutar üzerinden %15 oranında indirim sağlanır. (Hazırlık sınıfında geçerli değildir.)

 • Bu indirim öğrencinin Ağırlıklı Genel Not Ortalamasına (AGNO) göre kesilmez.
 • Bu burslar normal öğrenim süresi boyunca verilir. Normal öğrenim süresinin aşılması durumunda kesilir.(Hazırlık sınıfında geçerli değildir.)

4. Aile İndirimi

İstinye Üniversitesi’ne 2020 YKS ile yerleşen ve birinci derece yakınları veya kardeşleri İSÜ’de öğrenci olan öğrenci için, ödemesi gereken tutar üzerinden %10 oranında indirim uygulanır (mevcutta kayıtlı olan öğrencide indirim yapılmaz). 2020 YKS ile yerleşen iki (ve daha fazla) kardeş olanlara kişi başı ödemesi gereken tutar üzerinden %5 oranında indirim uygulanır.

 • Bu indirim öğrencinin Ağırlıklı Genel Not Ortalamasına (AGNO) göre kesilmez.
 • Bu indirim normal öğrenim süresi boyunca devam eder. Normal öğrenim süresinin aşılması durumunda kesilir. (Hazırlık sınıfında geçerli değildir.)

5. IB/Abitur/Bakalorya/Matura/Maturita Başarı İndirimi

Uluslararası eğitim programları uygulayan ortaöğretim kurumlarından mezun olup 2020 YKS sonucuna göre İstinye Üniversitesi’nin lisans ve önlisans programlarına yerleşenlerin ödemesi gereken tutar üzerinden %20 oranında indirim sağlanır. IB Notu 32 ve daha iyi olanlara, Abitur Puanı 2.3 ve daha iyi olanlara, Fransız Bakalorya Diploma notu 14 ve daha iyi olanlara, Avusturya Matura Diploma notu 2,0 ve daha yüksek olanlar, İtalyan Maturita Diploma notu 80 ve daha yüksek olanlara verilir.

 • Bu indirim öğrencinin Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının 4,00 üzerinden 2.00’ın altına düşmesi durumunda kesilir ve hiçbir koşulda yeniden başlamaz.
 • Bu burslar normal öğrenim süresi boyunca verilir. Normal öğrenim süresinin aşılması durumunda kesilir. (Hazırlık sınıfında geçerli değildir.)

6. LGS Yıldız Lise İndirimi

Devlet Liseleri: MEB e-Okul Sistemi’nde 2020 LGS taban puan/yüzdelik dilim sırasına göre ilk 50’de yer alan liselerden* mezun olan ve İstinye Üniversitesi’nin lisans programlarına yerleşenlere verilen burstur. Öğrencinin ödemesi gereken tutar üzerinden %25 oranında indirim sağlanır.

Özel Liseler: 2020 LGS taban puanları da dikkate alınarak Mütevelli Heyet tarafından belirlenen özel liselerden mezun olan ve İstinye Üniversitesi’nin lisans programlarına yerleşenlere verilen burstur. Öğrencinin ödemesi gereken tutar üzerinden %25 oranında indirim sağlanır.

 • Bu indirim öğrencinin Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının 4,00 üzerinden 2.00’ın altına düşmesi durumunda kesilir ve hiçbir koşulda yeniden başlamaz.
 • Bu indirim normal öğrenim süresi boyunca devam eder. Normal öğrenim süresinin aşılması durumunda kesilir. (Hazırlık sınıfında geçerli değildir.)
  *MEB’i­n 2020 yılı merkez­ sınav puanı ­le öğrenc­i alan Ortaöğreti­m Kurumları Kılavuzu’nda “2019 yılı en düşük yüzdeli­k dilim”le öğrenci­ alan okullar d­ikkate alınmıştır.

7. AÖK (Anlaşmalı Öğrenim Kurumu) İndirimi

İstinye Üniversitesi ile akademik iş birliği anlaşması imzalamış olan Nazmi Arıkan Fen Bilimleri (merkez liselerinde), Final Okulları Liseleri, Kültür Okulları Liseleri, Sınav Okulları Liseleri ve Doğa Koleji Liseleri’nden 2019 ve 2020’de mezun olan ve İstinye Üniversitesi’nin yerleştiği lisans ve önlisans programına ilk beş tercihinin içinde yer veren ödemesi gereken tutar üzerinden %25 oranında indirim sağlanır. (Anlaşmalı Öğrenim Kurumlarına ait kurslar burs kapsamı dışındadır.)

 • Bu indirim öğrencinin Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının 4,00 üzerinden 2.00’ın altına düşmesi durumunda kesilir ve hiçbir koşulda yeniden başlamaz.
 • Bu indirim normal öğrenim süresi boyunca devam eder. Normal öğrenim süresinin aşılması durumunda kesilir. (Hazırlık sınıfında geçerli değildir.)

8. Şehit Yakınları ile Malul Gazi ve Yakınları İndirimi

2020 YKS ile İstinye Üniversitesi önlisans ve lisans programlarına yerleşen şehit eşleri ve çocukları ile malul gazilere, eşlerine ve çocuklarına verilip, ödemesi gereken tutar üzerinden %25 oranında indirim sağlanır.

 • Bu indirim öğrencinin Ağırlıklı Genel Not Ortalamasına (AGNO) göre kesilmez.
 • Bu burslar normal öğrenim süresi boyunca verilir. Normal öğrenim süresinin aşılması durumunda kesilir. (Hazırlık sınıfında geçerli değildir.)

9. Engelsiz Eğitim Bursu

Tüm önlisans ve lisans programlarda geçerli olmak üzere İstinye Üniversitesi’ne 2020 YKS ile engelli statüde yerleşenlere Ekim- Mayıs arasındaki 8 aylık dönemde verilen aylık 400 TL nakdi yardımdır.

 • Bu burs öğrencinin Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının 4,00 üzerinden 2.00’ın altına düşmesi durumunda kesilir ve hiçbir koşulda yeniden başlamaz.
 • Burs normal öğrenim süresi boyunca verilir. Normal öğrenim süresinin aşılması durumunda kesilir.

10. Personel ve Yakınları İndirimi

2020 YKS ile İstinye Üniversitesi’ndeki önlisans ve lisans programlarına yerleşen ve MLP Care Grubu’nda tam gün esasına göre bir yıldan uzun süredir çalışmakta olanlara ve birinci dereceden yakınlarına, ödemeleri gereken tutar üzerinden %15 oranında indirim; İstinye Üniversitesi’nde tam gün esasına göre bir yıldan uzun süredir çalışmakta olanlara ve birinci dereceden yakınlarına, ödemeleri gereken tutar üzerinden %25 oranında indirim uygulanır.

 • Bu indirim öğrencinin Ağırlıklı Genel Not Ortalamasına (AGNO) göre kesilmez.
 • Bu indirim normal öğrenim süresi boyunca verilir. Normal öğrenim süresinin aşılması durumunda kesilir. (Hazırlık sınıfında geçerli değildir.)

11. Üstün Başarı, Yetenek ve Temsil Bursu (İSÜPASS)
Adayların akademik başarılarının (YKS performansları) haricinde geçmiş başarıları, tecrübeleri, projeleri, gelecekte yapmayı hedefledikleri ve ilgi alanları doğrultusunda verilen burstur. 2020 YKS ile İSÜ önlisans ve lisans programlarına yerleşenler için geçerli olup, ÖSYM kontenjan indirimi ve varsa hak edilen diğer burs/indirim hakları sonunda ödenmesi gereken tutar üzerinden, ek indirim şeklinde uygulanır.

 • Bu burs öğrencinin Ağırlıklı Genel Not Ortalamasına (AGNO) göre kesilmez. Üniversiteyi temsil görevini yerine getirmeyen ve müsabakalara katılmayan öğrencilerin bursları izleyen yarıyıldan itibaren kesilir.
 • Bu burs normal öğrenim süresi boyunca verilir, normal öğrenim süresinin aşılması durumunda kesilir. (Hazırlık sınıfında geçerli değildir.)

12. Sporcu Bursu
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından belirtilen alanlarda son dört yıl içinde başarılı olduğu belgelendirilen sporculara İstinye Üniversitesi’ni tercih edip, yerleşmeleri halinde %100 oranında eğitim bursu verilir. (Detaylı bilgi için tıklayınız.)

 • Bu burs öğrencinin Ağırlıklı Genel Not Ortalamasına (AGNO) göre kesilmez.
 • Bu burs normal öğrenim süresi boyunca verilir, normal öğrenim süresinin aşılması durumunda kesilir.
13. Akademik Başarı Bursu
Önlisans ve lisans programlarının ikinci sınıf seviyesinden itibaren, bahar yarıyılı sonunda, ÖSYM tam burslusu olmayan öğrenciler arasında yapılan sıralamada, Ağırlıklı Genel Not Ortalaması en yüksek olan öğrenciye verilen ve sonraki akademik yıl için geçerli olan başarı bursudur. Bu bursu alabilmek için öğrencinin müfredatındaki derslerinin minimum %90’ını almış ve başarmış olması, Ağırlıklı Genel Not Ortalaması’nın (AGNO) en az 3.00 olması ve öğrencinin ÖSYM tam burslu öğrenciler dahil yapılan sınıf başarı sıralamasında ilk 5 öğrenci içinde olması gerekir. Bu koşulları sağlayan Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) en yüksek öğrenciye %50 Akademik Başarı Bursu verilir.

Azami öğrenim süresi:

 1. Önlisans (SHMYO ve MYO) programları için 4+4 yarıyıl;
 2. Tıp programı için 12+6 yarıyıl (İngilizce hazırlık sınıfı okunması durumunda 2 yarıyıl eklenir)
 3. Eczacılık programı için 10+6 yarıyıl (İngilizce hazırlık sınıfı okunması durumunda 2 yarıyıl eklenir)
 4. Diğer lisans programları için 8+6 yarıyıldır (İngilizce hazırlık sınıfı okunması durumunda 2 yarıyıl eklenir)

Normal öğrenim süresi:

 1. Önlisans (SHMYO ve MYO) programları için 4 yarıyıl;
 2. Tıp programı için 12 yarıyıl (İngilizce hazırlık sınıfı okunması durumunda 2 yarıyıl eklenir)
 3. Eczacılık programı için 10 yarıyıl (İngilizce hazırlık sınıfı okunması durumunda 2 yarıyıl eklenir)
 4. Diğer lisans programları için 8 yarıyıldır (İngilizce hazırlık sınıfı okunması durumunda 2 yarıyıl eklenir)