2023-2024 akademik yılında YKS sonuçlarına göre Üniversiteye yerleşerek kayıt olan öğrencilere, yerleştikleri program koduna göre, giriş (kontenjan) bursu/indirimi ve aşağıda belirtilen koşulları sağlamak şartıyla ek burs/indirimler verilir.

Öğrenciler, koşullarını yerine getirmek şartıyla, sağlanan ek öğrenim ücreti muafiyeti burslarının her birinden yararlanabilir.

Burs ve indirim tanımlamaları yerleşilen programın bulunduğu tercih sırası dikkate alınarak uygulanmaktadır.

 

BURS/İNDİRİMLERLE İLGİLİ SÜRE VE DEVAM KOŞULLARI

 • ÖSYM tarafından yayınlanan 2023 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda yer alan kontenjanlara ve oranlara göre (%100, %50, %25) ilk yerleşme sırasında kazanılan indirim hakkıdır. Bu indirim öğrencinin AGNO’suna göre kesilmez ve azami öğrenim süresi boyunca verilir.
 • Bir öğrencinin alabileceği bursların toplamı ÖSYM kontenjan indirimi sonrasında ödemesi gereken tutarın %25’ini aşamaz.
 • Sporcu Bursu, Aile Bursu, Şehit Yakınları ile Malul Gazi ve Yakınları Bursu ve Büyük Ailemiz Bursu hariç tüm burslar öğrencinin AGNO’sunun 4,00 üzerinden 2.50’ın altına düşmesi durumunda kesilir, takip eden akademik yıl sonunda ortalamanın 2,50 üzerine çıkması durumunda tekrar bağlanır.
 • Tüm burslar normal öğrenim süresi boyunca verilir. Normal öğrenim süresinin aşılması durumunda kesilir. (Hazırlık sınıfı dahil değildir.)
 • Burslar/indirimler normal öğrenim süresince güz, bahar yarıyılları ile sınırlı olup, yaz okulu ders ücretlerini kapsamaz.
 • Öğrencilerin, Üniversite’ye yerleştikleri yıl geçerli olan burs koşulları sonradan yapılan değişikliklerden etkilenmez.
 • Kayıt donduran öğrenciler, kayıt dondurma süresince burs hakkından faydalanamaz. Kayıt dondurma sebebiyle bursun durdurulduğu süreler, azami burs süresinden sayılmaz.
 • Üniversite’nin mevcut öğrencilerine verilen ve başarı koşulu bulunan bursların devam edip etmeyeceğinin belirlenmesinde öğrencinin bahar yarıyılı sonundaki (yaz öğretimi öncesi) Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) esas alınır.
 • Öğrencinin ders kaydının yenilenmemesi halinde bursu/indirimi kesilir. Kaydın yenilenmesi halinde yeniden başlatılır. Kaydın yenilenmemesi sebebiyle bursun durdurulduğu süreler, azami burs süresinden sayılır.
 • Çift anadal/yandal yapmaya hak kazanan öğrencilerin burs/indirim hakları aynen devam eder. Bu öğrencilerin ilgili yönetmelikte tanımlanan normal öğrenim süreleri boyunca çift anadal/yandal için ek bir ödeme yapmaları gerekmez.
 • Kurum içi yatay geçiş yapan öğrencilerin burs ve indirimleri, Akademik başarı bursu ve İhtiyaç bursları hariç olmak üzere, aynı oranda devam eder. Öğrencilik yaşamı destek bursu, Akademik başarı bursu ve İhtiyaç burslarının devam edip etmeyeceği Mütevelli Heyeti tarafından karara bağlanır.

 AZAMİ ÖĞRENİM SÜRESİ

 • Önlisans (SHMYO ve MYO) programları için 4+4 yarıyıl
 • Tıp programı için 12+6 yarıyıl (İngilizce hazırlık sınıfı okunması durumunda 2 yarıyıl eklenir.)
 • Eczacılık programı için 10+6 yarıyıl (İngilizce hazırlık sınıfı okunması durumunda 2 yarıyıl eklenir.)
 • Diğer lisans programları için 8+6 yarıyıldır (İngilizce hazırlık sınıfı okunması durumunda 2 yarıyıl eklenir.)

 NORMAL ÖĞRENİM SÜRESİ

 • Önlisans (SHMYO ve MYO) programları için 4 yarıyıl
 • Tıp programı için 12 yarıyıl (İngilizce hazırlık sınıfı okunması durumunda 2 yarıyıl eklenir.)
 • Eczacılık programı için 10 yarıyıl (İngilizce hazırlık sınıfı okunması durumunda 2 yarıyıl eklenir.)
 • Diğer lisans programları için 8 yarıyıldır (İngilizce hazırlık sınıfı okunması durumunda 2 yarıyıl eklenir.)