İSÜ’de Yaşam

İstinye Üniversitesi öğrencileri, şehrin merkezinde, yeşil alanları, spor, sanat, kültür faaliyetleri, Kültür Merkezi, Öğrenci Merkezi aktiviteleri, öğrenci kulüpleriyle zengin bir sosyal ve kültürel kampüs hayatına sahiptir.

Akademik yıl boyunca İstinyeliler, konferanslar, seminerler, etkinlikler ve söyleşilerle akademik yaşamlarının yanısıra, bireysel, kültürel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlar; eğitim ve sosyal yardım projeleri üreterek “farkında” bireyler olarak yetişirler.

Kampüs hayatının vazgeçilmez parçası olan aktif öğrenci kulüpleriyle takım ruhuna sahip olur; iletişim becerilerini geliştirir, yeni ilgi alanları edinir ve zamanlarını etkin bir şekilde değerlendirirler.

İstinyelilik Manifestosunda yer alan “İstinyelilik bir kültürdür” sözünde belirtildiği gibi İstinyeli öğrenciler mükemmel bir eğitim almanın ve kendilerini farklı alanlarda geliştirmenin yanı sıra üniversitenin öğrencilerine özel sunduğu mentorluk, çift ana dal ve yan dal desteği veren müfredat yapısı, yurtdışı eğitim ve staj olanakları, sektörel iş birlikleri, girişimcilik ve proje geliştirme destekleri, mezun kulübü, kariyer ofisi, bilimsel araştırma teşviği gibi imkanlardan yararlanırlar.

Whatsapp