Yüksek Lisans programlarına başvuru yapmak isteyen adayların öncelikle online başvuru formunu doldurması gerekmektedir. Online başvurunuzu gerçekleştirdiğinizde ayrıntılı bilgi telefon ve e-posta aracılığıyla sizlere iletilecektir.

Sosyal Bilimler Enstitüsü
Online Başvuru Formu

Güvenlik Kodu Görsel,


Gönderiliyor, Lütfen Bekleyin.

Hakkımızda

İstinye Üniversitesi, "Liv Hospital”, “Medical Park" ve "VM Medical Park" olmak üzere üç ayrı hastane markasını tek çatı altında buluşturan MLPCare Grubu’nun 25 yıllık bilgi ve birikiminin devamı olarak, 21. Yüzyıl Anadolu Vakfı tarafından 2015 yılında kurulmuştur.Kendisini fark yaratacak eğitim ve araştırmaya adamış başarılı akademik kadrosu ile İstinye Üniversitesi, öğrencilerine var olan bilgiyi aktararak kendi alanlarında güçlü bir donanım sağlarken, eğitim ve araştırma performansı ile yeni bilgi üretilmesine katkıda bulunarak Türkiye’nin ve dünyanın seçkin üniversiteleri arasında yer almayı hedeflemektedir.

Burs/İndirim

Geniş burs ve indirim seçenekleri.

Sektörle İş Birliği

Sektör ve profesyonellerle güçlü iş birliği.

Güçlü Akademik Kadro

Alanında uzman ve güçlü akademik kadro

Executive MBA

Programının amacı, öğrencileri işletme yönetiminin temel disiplinleri konusunda kuramsal ve uygulamaya yönelik bilgiyle donatmak; işletmeleri tüm fonksiyonları ile bütüncül bir anlayışla kavramalarını sağlamak; birer lider ve takım üyesi olmanın bilinci ile planlama, organizasyon, yürütme ve kontrol etme aşamalarında iş dünyasında yönetsel görev ve sorumluluklar üstlenebilecekleri nitelikleri kazandırmaktır.

Hemen Başvur Detaylı Bilgi

Gayrimenkulde MBA

Gayrimenkul yatırım fonları, gayrimenkul yatırım ortaklıkları, konut finansmanı ve alternatif finansman modellerinin yanı sıra, strateji, teknoloji, dijitalleşme, enerji verimliliği, sürdürülebilirlik, inovasyon, girişimcilik, kriz, değişim yönetimi gibi sektörün yeni trend ve gelişimlerini de içeren bir yapıda tasarlanmıştır.

Hemen Başvur Detaylı Bilgi

Vergi Mevzuatı Odaklı MBA

Muhasebe ve denetim mesleğinde ulaşılabilecek en üst statü olan Yeminli Mali Müşavirlik mesleğine hazırlamasının yanında analitik düşünce ile koşulları değerlendirebilecek, piyasa, sektör ve firma analizlerini gerçekleştirecek, ekonomik göstergeleri doğru okuyacak yöneticiler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Hemen Başvur Detaylı Bilgi

Dijital Pazarlama Odaklı MBA

Dijital Pazarlama İletişimi Yüksek Lisans Programı, dijital değişimin ekonomik ve sosyal temellerinin kurumsal ve pratik çerçeveden analizinin yapılabilmesi ve bu değişime uygun dijital pazarlama stratejilerinin geliştirilebilmesi için gerekli bilgi ve donanımı sağlamak üzere tasarlanmıştır.Program akademisyenlerin yanı sıra sektörde alnında söz sahibi olan ve dijital dönüşümü yakınen takip eden profesyonellerin dahil olacağı derslerle uygulamalı olarak yürütülecektir.

Hemen Başvur Detaylı Bilgi

İnsan Kaynakları Yönetimi Odaklı İşletme YL

Çağdaş yaklaşımları ve yeni bilimsel gelişmeleri meslek alanında uygulayabilen, insan kaynakları alanındaki sorunlara ilişkin bilimsel verileri toplayıp analiz edebilen, Sosyal Güvenlik mevzuatına uygun olarak çözüm önerisi geliştiren insan kaynakları yöneticisi yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Hemen Başvur Detaylı Bilgi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans

Uluslararası ilişkiler disiplini, anahtar analitik ve araştırma soruları ile birlikte çağdaş ve kapsamlı bir bilgi birikimine sahip, gerçek dünya deneyimine hazır öğrenciler yetiştirmektir. Program, modern dünyayı şekillendiren güçlerin ve bunların hem belirli devletler hem de uluslararası toplum için yarattığı karşılaşmaların son derece etkin ve geniş kapsamlı bir anlayışını sağlamak üzere tasarlanmıştır.

Hemen Başvur Detaylı Bilgi

Psikoloji Yüksek Lisans

İstinye Üniversitesi’nde, Sağlık Psikolojisi, Sosyal Psikoloji, Gelişim Psikolojisi, Spor ve Egzersiz Psikolojisi ve Bilişsel Psikoloji alt alanlarını kapsayan Psikoloji Yüksek Lisans Programı Tezli ve Tezsiz olarak 2019-2020 Akademik Yılı Güz döneminde öğrenci alacak şekilde açılmıştır. Bu program Sağlık Psikolojisi, Sosyal Psikoloji, Gelişim Psikolojisi, Spor ve Egzersiz Psikolojisi ve Bilişsel Psikoloji alt alanlarının birinde veya birkaçının kesişimde akademik çalışma yapmayı amaçlayan adaylara yönelik bir programdır.

Hemen Başvur Detaylı Bilgi

Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans

İstinye Üniversitesi Sağlık Yönetimi tezli ve tezsiz yüksek lisans programları, sağlık sektöründeki profesyonel sağlık yöneticisi ihtiyacının karşılamasına katkıda bulunabilecek özellikleri ile 2017-2018 Eğitim ve Öğretim yılında açılmıştır. Her iki programın müfredatı da sağlık sistemi ve bünyesinde barındırdığı sağlık kurumlarının yönetimi ile ilgili sağlık ve sosyal bilimleri entegre eden multidisipliner bir yaklaşım ile hazırlanmıştır.

Hemen Başvur Detaylı Bilgi