Ana web sitemize gitmek için tıklayınız.
AR-GE Merkezleri

Ekonomi ve Politika Uygulama ve Araştırma Merkezi (EPAM)
EPAM; demokrasi ve refahın arttırılması doğrultusunda, demokrasilerin olmazsa olmazı olan, düşünce kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum örgütleri ve kamu kuruluşları ile ortak çalışmalar yürüterek bölgemizde ve dünyamızda vuku bulan sorunları anlamayı, elde ettiği bilgileri kamuoyu ile paylaşmayı ve sorunların çözümüne katkı sağlamayı amaçlamaktadır.EPAM; Türkiye’nin ekonomi ve uluslararası alanda elde ettiği ivme ve gelişmelere paralel olarak; çalışmalarını ekonomi ve dış politika alanlarına yoğunlaştırmaktadır. Üniversitelerin gerek karar alıcılar gerekse de kamuoyu ile daha yakın bir iş birliği içerisinde olmasına önem vermekte ve çalışmalarını bu anlayışla sürdürmekte olan EPAM; akademik çevrelerden, bürokrasiden, medya ve iş dünyasından uzman ve saygın isimlerle oluşturulan Danışma Kurulu üyeleri ve İstinye Üniversitesi akademisyenleri ile birlikte ekonomi, kalkınma konuları ile bölgesel ve küresel sorunlara yönelik çalışmalarını yürütür. Uluslararası alanda geleceğin şekillenmesine Türkiye bazlı düşüncelerin hâkim olmasına vesile olan EPAM, çalışmalarına gönüllü öğrencilerini dâhil ederek, yapılan çalışmaların üniversiteler tabanına yayılmasını sağlar, uzman kadro adaylarının yetiştirilmesine katkıda bulunur.

Kök Hücre ve Doku Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi (İSÜKÖK)
İstinye Üniversitesi Kök Hücre Laboratuvarında; multipotent ve pluripotent karakterde hücreler kültüre edilmekte, son teknoloji mikroskoplar ile canlı olarak takip edilerek görüntülenebilmektedir. Bu laboratuvarlarda yürütülen araştırmalarda; kök hücrelerin yapısal özellikleri ile kemik-kıkırdak, deri gibi dokulara farklılaşmaları incelenirken, diğer yandan da hastalara nakillerde daha etkili tedavi protokolleri geliştirilmesi konusunda da ARGE faaliyetleri yürütülmektedir. Laboratuvarda; çeşitli doku iskeleleri hem ko konvansiyonel yöntemler hem 3D printer ve 3B biyoyazıcılar kullanılarak 3 boyutlu olarak tasarlanıp üretilmektedir.

Moleküler Kanser Uygulama ve Araştırma Merkezi (İSÜMKAM)
Kişiye özel kanser tedavisi konusunda çalışan cihazlarla donatılmış İstinye Üniversitesi Moleküler Kanser Araştırma Uygulama Merkezi; tanı ve tedavide süreçlerin nasıl gittiğini moleküler düzeyde inceleyecek bir sisteme sahip. Kanser hastalarına moleküler onkoloji laboratuvar hizmeti sunan İSÜMKAM, yeni kanser ilacı geliştirme (doğal veya sentetik bileşikler) kanser kök hücre, hücre ölümü, sitotoksisite, 3 boyutlu kanser hücre kültürü, tümör farmakolojisi ve tümör biyolojisi alanlarında ileri düzeyde araştırmalar yapmaktadır. Yurt içi ve yurt dışı bağlantılarıyla çok geniş bir iletişim ağına sahip olan merkez, ulusal ve uluslararası ölçekte projeler sürdürmektedir.

Nörolojik Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezi (İSÜCAN)
İstinye Üniversitesi Nörolojik Bilimler Merkezi; beyin ve sinir sistemi işlevleri ve yapılanmasını araştırmak için elektron ve fotonların kullanıldığı bir merkezdir. Çalışma alanı elektriksel ve optik, sinirsel uyarım ve kayıt yöntemleri geliştirmek, bu yöntemlerle fizyolojik araştırmalar yapmak, klinik uygulamalar için bilgi üretmek ve üretilen bilgiyi insanla (hasta/sağlıklı) buluşturmaktır. Araştırma ve uygulama alanları arasında, kafatası geçişli elektriksel uyarımın çeşitli hastalıklarda etkisi, sağlıklılarda ve sporcularda seçilmiş performanslara etkisi (TES), kalp hızı değişkenliği ve deri direnci ölçümü yöntemleri ile otonom fonksiyon araştırmaları, duyu ve ağrı fizyolojisi, beyin ve sinir sistemi cerrahisi ameliyatları esnasında nöromonitorizasyon, kortikal-subkortikal haritalama, epilepsi cerrahisinde preop-intraop kortikal haritalama, neurofeedback-biofeedback uygulamaları, uyarılmış potansiyellerin klinik kullanımı sayılabilir. Bunların yanında deneysel çalışmalar için aygıt tasarımı, yapımı ve ölçüm teknikleri çalışmaları da merkezin etkinliklerindendir. İstinye Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü altında açılacak olan Sinirbilim Yüksek Lisans Programı çalışmaları, araştırma merkezimizde yürütülecektir.

Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (İSÜSEM)
İSÜSEM, yaşam boyu öğrenme vizyonunu temel alarak katılımcılarına hem mesleki hem bireysel anlamda kendilerini geliştirmelerine imkan sağlayacak eğitimleri sunmaktadır. Sağlık sektöründen pazarlamaya, teknolojiden yabancı dile kadar birçok farklı alanı kapsayan eğitimler ile katılımcıların konu hakkında yeterli donanıma sahip olmaları ve sertifikalandırılmaları sağlanır. İSÜSEM Eğitim Programlarının temel niteliği bilginin güncel olmasıdır. Bilginin çok çabuk eskidiği günümüzde, İSÜSEM katılımcılara en güncel eğitim içeriğini sunar ve bunu alanında uzman eğitmen kadrosu ile destekler. İSÜSEM; alanında fark yaratmak, becerilerini en üst noktaya taşımak, ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet etmek isteyen katılımcılara fayda sağlamak amacıyla eğitimler düzenlemektedir.

Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÜRKMER)
İSÜ-TÜRKMER; Türkçeyi yabancı dil olarak öğretmek, Türkçe öğretim materyali geliştirmek, Türk dilini ve kültürünü dünyaya tanıtmak amacıyla kurulmuştur. İSÜ-TÜRKMER’de Avrupa Ortak Dil Kriterlerine uygun eğitim verilmektedir. Eğitim sistemi dört temel dil becerisi olan okuma, dinleme, yazma ve konuşma becerilerini birlikte geliştirmeye yönelik tasarlanmıştır. İSÜ-TÜRKMER’de öğrenciler A1-A2 temel seviye, B1-B2 orta seviye ve C1- C2 ileri seviye olmak üzere eğitim almaktadır. Her kur sonunda dil becerilerinin tamamını kapsayan sınavlar yapılmaktadır ve başarılı olan öğrenciler bir üst kura geçerek eğitimlerine devam etmektedir. İSÜ-TÜRKMER’in öğretim kadrosu, alanında uzman, eğitimli, pedagojik formasyon sahibi, deneyimli, özverili öğretim görevlilerinden oluşmaktadır. Uluslararası öğrencilerimize, ülkemize gelen misafirlerimize ve talep eden herkese Türkçe’yi yabancı dil ya da ikinci dil olarak güzel, etkili, akademik bir şekilde öğreten TÜRKMER, Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmaktır.

3B Tasarım ve Prototipleme Uygulama ve Araştırma Merkezi (İSÜ3D)
Merkezde öğrencilerin ve akademisyenlerin geliştirdikleri prototip, cihaz, cihaz parçası, robotik veya mekanik kısımlar ile mimarlık öğrencilerinin hayal ettikleri yapılar, 3B tasarım konusunda uzman mühendisler tarafından bilgisayar ortamında şekillendirilmektedir. Ardından bu sanal modeller çeşitli tiplerdeki 3B yazıcılarda basılarak gerçeğe dönüştürülmektedir. Üniversite öğrencisi veya personelleri bu hizmetlerden ücretsiz veya cüzi ücretler karşılığında yararlanabilmektedir. Merkezde ayrıca sanayi kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu çeşitli malzemeler için prototip geliştirilmesi ve prototiplerin 3D baskısı da yapılacaktır.

Tıbbi Yapay Zeka Uygulama ve Araştırma Merkezi (TYZAUM)
İstinye Üniversitesi; yapay zekâ ve tıp arasındaki etkileşim alanlarında proje geliştirmek, araştırma ve uygulama çalışmaları yapmak, araştırma sonuçlarını lisans ve yüksek lisans eğitimine aktarmak amacıyla TYZAUM’u kurdu. Stanford ve Johns Hopkins gibi mühendislik ve tıp alanında en iyi üniversitelerde örneği bulunan TYZAUM, Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyor. Tıp Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi öğretim üyeleri ve araştırmacılarının; disiplinler arası sürdürülen projelerin ve ortak çalışmaların ürettiği bilgileri, bölümlerindeki araştırma ve eğitim çalışmalarına aktarmasıyla çalışan TYZAUM, merkez ile bölümler arasında araştırma ve eğitim koordinasyonuna katkıda bulunmaktadır. Elde edilen verilerin Tıp Fakültesi öğretim üyeleri ve araştırmacıları tarafından doğru şekilde yorumlandığı ve kullanılma amacının belirlendiği TYZAUM’da, Mühendislik Fakültesi öğretim üyeleri ve araştırmacıları ise verilerin yapay zekâ sistemleriyle işlenmesi sürecini yönetir. Tıp ve sağlık alanında toplanan büyük ölçeklerdeki verinin önemli bir yere sahip olduğu yapay zekâ alanında çalışan TYZAUM, Türkiye’de tıp ve mühendisliği bir araya getiren ilk ve tek araştırma merkezidir. Biyonik Görme, Otomatik NMR Görsel Yorumlama Sistemi ve Bulut Tabanlı Hastalık ve Tedavi Sorgulama Sistemleri projeleriyle çalışmalarına başlayan TYZAUM, sene içerisinde gerçekleştireceği Makina Zekası ve Sinirsel Ağlar Tarafından Yönetilen Robotik El Sistemi, Hücresel Canlıları Taklit Eden Sentetik Basit Robotlar projeleriyle çalışmalarını devam ettirmeyi hedefliyor.

Güvenlik ve Savunma Stratejileri Uygulama ve Araştırma Merkezi (GÜVSAM)
GÜVSAM; uluslararası ilişkiler, Türk dış politikası, bölgesel ve uluslararası sorunlar ve uyuşmazlıklar, ulusal savunma, ulusal güvenlik, terörizm, kritik altyapı güvenliği, sağlık güvenliği, tohum güvenliği, şehir güvenliği, göç, KBRN ve siber güvenlik konularında ülke yararını gözeterek çalışmalar yapmakta ve yeni stratejiler geliştirmektir. Ülke yararını gözeterek karar alıcılara güvenlik konusunda çözüm önerileri ve uyarı raporları sunan GÜVSAM; araştırma projeleri hazırlar, projeleri uygular, bilginin ulusal ve uluslararası alanda çeşitli etkinliklerle topluma faydalı bir biçimde paylaşılmasını sağlar. Yeni stratejilerin gelişmesine öncü olan GÜVSAM, düzenlediği kongre, çalıştay, konferans, panel, seminer, toplantı, kurs, sergi, eğitim ve benzeri etkinliklerle eğitim programları düzenler. İSÜ-TÜRKMER

Daha fazlası için telefon numaranızı bırakın sizi arayalım