lisansüstü sosyalbilimler

Sosyal Bilimler Yüksek Lisans

Değişimin ötesinde büyük dönüşümlerin neredeyse sıradan hale geldiği bir dünyada yaşıyoruz. Tarihi belki de hiç olmadığı kadar hızlı akıyor ve bu hız arkasında devasa bir bilgi birikimi bırakıyor. Bugün adına Endüstri 4.0 denilen süreç insaların büyük çoğunluğu daha ne olduğunu anlayamadan sahnedeki yerini 5.0’a bırakacak. Bu sahnede bir aktör olarak yer alabilmenin tek yolu bu biriken bilgiyi anlayabilmek, işleyebilmek, modelleyebilmek ve nihayet bir ürüne dönüştürebilmek. Bu da ancak ve ancak çok yönlü, multi disipliner, kritik düşünmeyi ve yaratıcılığı öncülleyen ve farkındalığı sürekli besleyen bir eğitim almak ile mümkün.

Yüksek Lisans
● Executive MBA (Tezsiz)
● Gayrimenkulde MBA (Tezsiz)
● İnsan Kaynakları Yönetimi Odaklı İşletme Yüksek Lisans (Tezsiz)
● Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans (Tezli)
● Psikoloji Yüksek Lisans (Tezli/Tezsiz)
● Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans (Tezli/Tezsiz)

Fen Bilimleri Yüksek Lisans

İstinye Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (İSÜ-FBE) 23.04.2015 yılında kurulmuş ve 2021- 2022 Eğitim-Öğretim yılında Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı’na ilk öğrencilerini kabul etmek üzere yolculuğuna başlamıştır. Stratejik önceliklerinin en ön sırasında “Araştırma-Geliştirme” bulunan İstinye Üniversitesi’nin bu önceliğine katkı sağlamayı misyon edinmiş olan Enstitümüz planlamaya aldığımız ilave yüksek lisans ve doktora programları ile lisansüstü faaliyetlerine ivme kazandırmayı hedeflemektedir. Söz konusu büyüme kapsamında planlamaya alınan programlar Yapay Zeka Mühendisliği Yüksek Lisans programı ve Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı’dır.

 

Yüksek Lisans:
● Mimari Tasarım Yüksek Lisans (Tezli)
● Yapay Zeka Mühendisliği Yüksek Lisans*
● Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans*


*YÖK’ten onay bekleniyor.

fenbilimleri
fenbilimleri

Sağlık Bilimleri Yüksek Lisans

Bilim ve teknoloji alanındaki hızlı gelişmeler, sağlık hizmetlerine olan talebi artırmakta ve bu taleplere cevap verebilecek, yeniliklere açık, bilimsel bilgi birikimine sahip ve güncel literatürü takip edebilen sağlık profesyonellerinin yetişmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Lisansüstü eğitim ile sağlık bilimleri alanında sağlık hizmetlerine yönelik bilgi ve becerilerin artırılarak, hızla değişen ve artan bu ihtiyaçlara cevap verilmesi gerekmektedir. Sağlık Bilimleri Enstitüsünün lisansüstü programlarında kazanılan bilgi ve beceriler ile bireyler, mesleki felsefe, bilimsel yaklaşım, bilimsel araştırma, kanıta dayalı uygulamaları kullanabilmekte ve lider sağlık profesyoneli rolünü üstlenebilmektedirler. Mezuniyet sonrası programlar ile bireylere mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve edinilen teorik bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermek hedeflenmektedir.

Yüksek Lisans:
● Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği (Yüksek Lisans) (Tezsiz)
● Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği (Yüksek Lisans) (Tezli)
● Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği (Yüksek Lisans) (Tezsiz)
● Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği (Yüksek Lisans) (Tezli)
● Sinirbilim (Yüksek Lisans) (Tezli)
● Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksek Lisans) (Tezli)
● Kanser Biyolojisi ve Farmakolojisi (Yüksek Lisans) (Tezli)
● Kök Hücre ve Doku Mühendisliği (Yüksek Lisans) (Tezli)
● Tıbbi Biyoloji ve Genetik (Yüksek Lisans) (Tezli)
● Dil ve Konuşma Terapisi (Yüksek Lisans) (Tezli)

Doktora:
● Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği (Doktora)

● Farmasötik Kimya (Bütünleşik Doktora)

Lisansüstü Başvuru Formu


KVK Mevzuat Uyarınca Üniversite Tanıtım Faaliyetleri Aday Öğrenci/Kursiyer Aydınlatma Metnini okudum ve anladım.