2021-2022 akademik yılında YKS sonuçlarına göre Üniversiteye yerleşerek kayıt olan öğrencilere, yerleştikleri program koduna göre, giriş (kontenjan) bursu/indirimi ve aşağıda belirtilen koşulları sağlamak şartıyla ek burs/indirimler verilir.

Öğrenciler, koşullarını yerine getirmek şartıyla, sağlanan ek öğrenim ücreti muafiyeti burslarının her birinden yararlanabilir.

ÖSYM tarafından yayınlanan 2021 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda yer alan kontenjanlara ve oranlara göre (%100, %50, %25) ilk yerleşme sırasında kazanılan indirim hakkıdır.

2021 YKS ile İstinye Üniversitesi’nin Tıp Fakültesi’ne tam burslu olarak yerleşenlere, SAY puan türünde Türkiye başarı sıralamasına göre, Ekim-Mayıs arasındaki 8 aylık dönemde verilir. Bu kapsamda Türkiye başarı sıralamasında SAY puan türünde ilk 2000 öğrenci arasında yer alıp Tıp Fakültesi’ne tam burslu yerleşmiş adaylara ücretsiz yurt imkânı da sağlanır.

Bu burslar, öğrencinin yerleştiği programa devamı koşuluyla normal eğitim-öğrenim süresince geçerli olup, Üniversite giriş sınavlarındaki Türkiye sıralamasına göre verilen cep harçlığı ve yurt bursunun devamı için her akademik yarıyıl başında ders kaydı yaptırılarak derslere devam koşulunu sağlamak ve her akademik yıl sonu
sağlanması gereken ağırlıklı genel not ortalamasının 4.00 üzerinden asgari 2.50 olması gerekir. Bu koşulları sağlamayanların bursları izleyen yıl için sona erer, bu koşulun sağlandığı ilk akademik yıldan itibaren bu burslar tekrar verilir. Öğrencinin daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumundan lisans düzeyinde mezun
olmamış olma şartı aranır.

 

Başarı SıralamasıCep HarçlığıÖğle YemeğiKonaklama
1-1004.000TLVarVar
101-10003.000TLVarVar
1001-20002.000TLVarVar
2001-35001.000TLVarYok

İstinye Üniversitesi’nde yerleştiği lisans programına ilk üç tercihinin içinde yer veren öğrencilere sağlanan
indirimdir. Öğrencinin ödemesi gereken tutar üzerinden %15 oranında indirim sağlanır. (Tıp Fakültesi burs kapsamının dışındadır.)

İstinye Üniversitesi önlisans programlarına ilk on tercihinin içinde yerleşen ve birinci tercihi ile İSÜ’ye yerleştiği tercih arasında İSÜ dışında başka hiçbir vakıf/Kıbrıs üniversitesini tercih etmemiş olanlara verilen indirimdir. Öğrencinin ödemesi gereken tutar üzerinden %15 oranında indirim sağlanır.

İstinye Üniversitesi’ne 2021 YKS ile yerleşen ve birlikte öğrenim gören aynı ailede birinci derece yakınlardan (iki kardeş, anne/baba-çocuk) her birine uygulanır. İSÜ’de öğrenci olan her bir öğrenci için, ödemesi gereken tutar üzerinden %5 oranında indirim uygulanır.

 %10%15%20
IB24-28,9929-31,9932+
Abitur 2.0-2.32.3+
Matura  2.0
Maturita 70-79.9980+
Fransız
Bakaloryası
  14 (Türkiye’de liseler tarafından verilen ve
Fransız Bakaloryası ile denk
en az 70 diploma notu)
AP Programları  En az 3 dersi en az 4 notu ile tamamlamak


· IB Diploma notu 24 ile 28,99 arasında olanlara %10, 29 ile 31,99 arasında olanlara %15, 32 ve üzeri olanlara ödemesi gereken tutar üzerinden %20 oranında indirim sağlanır.
· Abitur Diploma notu 2.0 ile 2.3 arasında olanlara %15, 2.3 ve üzerinde olanlara ödemesi gereken tutar üzerinden %20 oranında indirim sağlanır.
· Matura Diploma notu 2.0 üzerinde olanlara ödemesi gereken tutar üzerinden %20 oranında indirim sağlanır.
· Maturita Diploma notu 70 ile 79,99 arasında olanlara %15, 80 ve üzerinde olanlara ödemesi gereken tutar
üzerinden %20 oranında indirim sağlanır.
· Fransız Bakaloryası Diploma notu 14 (Türkiye’de liseler tarafından verilen ve Fransız Bakaloryası ile denk en az
70 diploma notu) olanlara ödemesi gereken tutar üzerinden %20 oranında indirim sağlanır.
· AP Programları’ndan En az 3 dersi en az 4 notu ile tamamlayanlara ödemesi gereken tutar üzerinden
%20 oranında indirim sağlanır.

2021 YKS ile İstinye Üniversitesi önlisans ve lisans programlarına yerleşen şehit eşleri ve çocukları ile malul
gazilere, eşlerine ve çocuklarına verilip, ödemesi gereken tutar üzerinden %25 oranında indirim sağlanır.

Yıldız Devlet Liseleri*: MEB e-Okul Sistemi’nde 2021 LGS taban puan/yüzdelik dilim sırasına göre ilk 50’de yer alan liselerden** mezun olan ve İstinye Üniversitesi’nin lisans programlarına ilk beş tercihinde yerleşenlere ödemesi gereken tutar üzerinden %20 oranında indirim sağlanır.(Detaylı bilgiye web sitemizden ulaşabilirsiniz.)

**MEB’in 2021 yılı merkez sınav puanı ile öğrenci alan Ortaöğretim Kurumları Kılavuzu’nda “2020 yılı en düşük yüzdelik dilimle öğrenci alan okullar dikkate alınmıştır.

Yıldız Özel Liseler: Mütevelli Heyet Başkanlığı tarafından belirlenen özel öğretim kurumlarından mezun olan ve İstinye Üniversitesi’nin lisans programlarına ilk beş tercihinde yerleşenlere ödemesi gereken tutar üzerinden %20 oranında indirim sağlanır. (Detaylı bilgiye web sitemizden ulaşabilirsiniz.)

Anlaşmalı Özel Öğretim Kurumları: Anlaşmalı Özel Öğretim Kurumları’ndan (EK 2) mezun olan ve İstinye Üniversitesi’nin Tıp, Diş Hekimliği ve Eczacılık Fakültesi hariç lisans programlarına ilk beş tercihinde yerleşenlere ödemesi gereken tutar üzerinden %15 oranında indirim sağlanır.

Tüm önlisans ve lisans programlarda geçerli olmak üzere İstinye Üniversitesi’ne 2021 YKS ile engelli statüde yerleşenlere %10 oranında indirim sağlanır.

2021 YKS ile İstinye Üniversitesi’ndeki önlisans ve lisans programlarına yerleşen ve MLP Care Grubu’nda tam gün esasına göre bir yıldan uzun süredir çalışmakta olanlara ve birinci dereceden yakınlarına, ödemeleri gereken tutar üzerinden %15 oranında indirim; İstinye Üniversitesi’nde tam gün esasına göre bir yıldan uzun süredir çalışmakta olanlara ve birinci dereceden yakınlarına, ödemeleri gereken tutar üzerinden %25 oranında indirim uygulanır. İlgili personel emeklilik dışında iş akdini devam ettirdiği sürece indirim normal öğrenim süresi boyunca verilir.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından belirtilen 2021 yılı sporcu bursu kriterlerinde yer alan, son dört yıl içinde başarılı olduğu belgelendirilen sporculara İstinye Üniversitesi’ni tercih edip, yerleşmeleri halinde %100 oranında eğitim bursu verilir. (Detaylı bilgiye web sitemizden ulaşabilirsiniz.)

Önlisans ve lisans programlarının ikinci sınıf seviyesinden itibaren, bahar yarıyılı sonunda, ÖSYM tam burslu olmayan öğrenciler arasında yapılan sıralamada, Ağırlıklı Genel Not Ortalaması en yüksek olan öğrenciye verilen ve sonraki akademik yıl için geçerli olan başarı bursudur. Bu bursu alabilmek için öğrencinin müfredatındaki derslerinin minimum %90’ını almış ve başarmış olması gerekmektedir. Bu koşulları sağlayan öğrenciye %50 Akademik Başarı Bursu verilir. Eğer öğrenci tam burslu ise en yüksek not ortalamasına sahip 2. Öğrenciye burs verilir.

BURS/İNDİRİMLERLE İLGİLİ SÜRE VE DEVAM KOŞULLARI

 • ÖSYM tarafından yayınlanan 2021 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda yer alan kontenjanlara ve oranlara göre (%100, %50, %25) ilk yerleşme sırasında kazanılan indirim hakkıdır. Bu indirim öğrencinin AGNO’suna göre kesilmez ve azami öğrenim süresi boyunca verilir.
 • Bir öğrencinin alabileceği bursların toplamı ÖSYM kontenjan indirimi sonrasında ödemesi gereken tutarın %25’ini aşamaz.
 • Sporcu Bursu, Aile Bursu, Şehit Yakınları ile Malul Gazi ve Yakınları Bursu ve Büyük Ailemiz Bursu hariç tüm burslar öğrencinin AGNO’sunun 4,00 üzerinden 2.50’ın altına düşmesi durumunda kesilir, takip eden akademik yıl sonunda ortalamanın 2,50 üzerine çıkması durumunda tekrar bağlanır.
 • Tüm burslar normal öğrenim süresi boyunca verilir. Normal öğrenim süresinin aşılması durumunda kesilir. (Hazırlık sınıfı dahil değildir.)
 • Burslar/indirimler normal öğrenim süresince güz, bahar yarıyılları ile sınırlı olup, yaz okulu ders ücretlerini kapsamaz.
 • Öğrencilerin, Üniversite’ye yerleştikleri yıl geçerli olan burs koşulları sonradan yapılan değişikliklerden etkilenmez.
 • Kayıt donduran öğrenciler, kayıt dondurma süresince burs hakkından faydalanamaz. Kayıt dondurma sebebiyle bursun durdurulduğu süreler, azami burs süresinden sayılmaz.
 • Üniversite’nin mevcut öğrencilerine verilen ve başarı koşulu bulunan bursların devam edip etmeyeceğinin belirlenmesinde öğrencinin bahar yarıyılı sonundaki (yaz öğretimi öncesi) Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) esas alınır.
 • Öğrencinin ders kaydının yenilenmemesi halinde bursu/indirimi kesilir. Kaydın yenilenmesi halinde yeniden başlatılır. Kaydın yenilenmemesi sebebiyle bursun durdurulduğu süreler, azami burs süresinden sayılır.
 • Çift anadal/yandal yapmaya hak kazanan öğrencilerin burs/indirim hakları aynen devam eder. Bu öğrencilerin ilgili yönetmelikte tanımlanan normal öğrenim süreleri boyunca çift anadal/yandal için ek bir ödeme yapmaları gerekmez.
 • Kurum içi yatay geçiş yapan öğrencilerin burs ve indirimleri, Akademik başarı bursu ve İhtiyaç bursları hariç olmak üzere, aynı oranda devam eder. Öğrencilik yaşamı destek bursu, Akademik başarı bursu ve İhtiyaç burslarının devam edip etmeyeceği Mütevelli Heyeti tarafından karara bağlanır.

 

AZAMİ ÖĞRENİM SÜRESİ

 • Önlisans (SHMYO ve MYO) programları için 4+4 yarıyıl
 • Tıp programı için 12+6 yarıyıl (İngilizce hazırlık sınıfı okunması durumunda 2 yarıyıl eklenir.)
 • Eczacılık programı için 10+6 yarıyıl (İngilizce hazırlık sınıfı okunması durumunda 2 yarıyıl eklenir.)
 • Diğer lisans programları için 8+6 yarıyıldır (İngilizce hazırlık sınıfı okunması durumunda 2 yarıyıl eklenir.)

 

NORMAL ÖĞRENİM SÜRESİ

 • Önlisans (SHMYO ve MYO) programları için 4 yarıyıl
 • Tıp programı için 12 yarıyıl (İngilizce hazırlık sınıfı okunması durumunda 2 yarıyıl eklenir.)
 • Eczacılık programı için 10 yarıyıl (İngilizce hazırlık sınıfı okunması durumunda 2 yarıyıl eklenir.)
 • Diğer lisans programları için 8 yarıyıldır (İngilizce hazırlık sınıfı okunması durumunda 2 yarıyıl eklenir.)
Alman Lisesiİstanbul
Amerikan Robert Lisesiİstanbul
Bahçesehir Fen ve Teknoloji Lisesiİstanbul
Galileo Galilei İtalyan Lisesiİstanbul
İtalyan Lisesiİstanbul
Notre Dame De Sion Fransız Lisesiİstanbul
Saint Benoit Fransız Lisesiİstanbul
Saint Joseph Fransız Lisesiİstanbul
Saint Michel Fransız Lisesiİstanbul
Sainte Pulcherie Fransız Lisesiİstanbul
Sankt Georg Avusturya Lisesi ve Ticaret Okuluİstanbul
SEV Amerikan Kolejiİstanbul
Üsküdar Amerikan Lisesiİstanbul
Koç Özel Lisesiİstanbul
Enka Okullarıİstanbul
Izmir Amerikan Kolejiİzmir
Izmir Saint Joseph Fransız Lisesiİzmir
Tarsus Amerikan KolejiMersin
ATAYURT OKULLARIEskişehir
EYÜBOĞLU EĞİTİM KURUMLARIistanbul
FEVZİYE MEKTEPLERİ VAKFI IŞIK OKULLARIİstanbul
HİSAR OKULLARIİstanbul
IŞIKKENT EĞİTİM KAMPÜSÜİzmir
İSTANBUL ERKEK LİSESİ VAKFI OKULLARIİstanbul
İZMİR TÜRK KOLEJİİzmir
MEF OKULLARIİstanbul
MİLLİ EĞİTİM VAKFI KOLEJLERİİstanbul – Ankara – İzmir
ÖZEL ALEV OKULLARIİstanbul
ÖZEL ANTALYA KOLEJİAntalya
ÖZEL ÇAKABEY OKULLARIİzmir
ÖZEL NESİBE AYDIN OKULLARITürkiye Geneli
ÖZEL ŞAHİNKAYA OKULLARIBursa
SEZİN KOLEJİİstanbul
TED KOLEJİTürkiye Geneli
TERAKKİ VAKFI OKULLARIİstanbul
TEVFİK FİKRET OKULLARIAnkara – İzmir
TÜRK ALMAN KOLEJLİLER EĞİTİM VAKFI OKULLARIİzmir
ULUS ÖZEL MUSEVİ LİSESİİstanbul
SANKO OKULLARIGaziantep
GAZİANTEP KOLEJ VAKFI OKULARIGaziantep
DOĞA OKULLARITürkiye Geneli
NAZMİ ARIKAN FEN BİLİMLERİ OKULLARITürkiye Geneli
FİNAL OKULLARITürkiye Geneli
Adana Fen LisesiADANA-Seyhan
Seyhan İMKB Fen LisesiADANA-Seyhan
Ankara Fen LisesiANKARA-Çankaya
Cumhuriyet Fen LisesiANKARA-Çankaya
Ankara Pursaklar Fen LisesiANKARA-Pursaklar
Atatürk Anadolu LisesiANKARA-Yenimahalle
Yusuf Ziya Öner Fen LisesiANTALYA-Döşemealtı
Aydın Fen LisesiAYDIN-Efeler
Nazilli Fen LisesiAYDIN-Nazilli
Nilüfer İMKB Fen LisesiBURSA-Nilüfer
Tofaş Fen LisesiBURSA-Nilüfer
Bursa Anadolu LisesiBURSA-Osmangazi
Erbakır Fen LisesiDENİZLİ-Merkezefendi
Rekabet Kurumu Cumhuriyet Fen LisesiDİYARBAKIR-Yenişehir
Eskişehir Fatih Fen LisesiESKİŞEHİR-Odunpazarı
Vehbi Dinçerler Fen LisesiGAZİANTEP-Şehitkamil
Beşiktaş Anadolu LisesiİSTANBUL-Beşiktaş
Beşiktaş Kabataş Erkek LisesiİSTANBUL-Beşiktaş
Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu LisesiİSTANBUL-Beşiktaş
Yaşar Acar Fen LisesiİSTANBUL-Beylikdüzü
Galatasaray Üniversitesi Galatasaray LisesiİSTANBUL-Beyoğlu
Şehit Münir Alkan Fen LisesiİSTANBUL-Büyükçekmece
Cağaloğlu Anadolu LisesiİSTANBUL-Fatih
Çapa Fen LisesiİSTANBUL-Fatih
İstanbul Erkek LisesiİSTANBUL-Fatih
Pertevniyal LisesiİSTANBUL-Fatih
Vefa LisesiİSTANBUL-Fatih
İstanbul Atatürk Fen LisesiİSTANBUL-Kadıköy
Kadıköy Anadolu LisesiİSTANBUL-Kadıköy
Burak Bora Anadolu LisesiİSTANBUL-Kartal
Kartal Anadolu İmam Hatip LisesiİSTANBUL-Kartal
Haydarpaşa LisesiİSTANBUL-Üsküdar
Hüseyin Avni Sözen Anadolu LisesiİSTANBUL-Üsküdar
Validebağ Fen LisesiİSTANBUL-Üsküdar
İzmir Fen LisesiİZMİR-Bornova
Buca İnci-Özer Tırnaklı Fen LisesiİZMİR-Buca
Atatürk LisesiİZMİR-Konak
Kahramanmaraş TOBB Fen LisesiKAHRAMANMARAŞ-Onikişubat
Osman Ulubaş Kayseri Fen LisesiKAYSERİ-Kocasinan
Sümer Fen LisesiKAYSERİ-Kocasinan
Kocaeli Fen LisesiKOCAELİ-İzmit
Karatay Fen LisesiKONYA-Karatay
Konya- Meram Fen LisesiKONYA-Meram
Malatya Erman Ilıcak Fen LisesiMALATYA-Yeşilyurt
Manisa Fen LisesiMANİSA-Yunusemre
Eyüp Aygar Fen LisesiMERSİN-Yenişehir
Yahya Akel Fen LisesiMERSİN-Yenişehir
TOBB Osmaniye Fen LisesiOSMANİYE-Merkez
Samsun Garip Zeycan Yıldırım Fen LisesiSAMSUN-Atakum
Trabzon Merkez Fen LisesiTRABZON-Ortahisar