Burslar (Ek Yerleştirme)

Ödeme Koşulları: Eğitim öğretim ücretinin ödemesi üniversite tarafından belirlenen bankaya yapılır. Taksitli ödemelerde, bankanın prosedürlerine uygun Kredili Mevduat Hesabı (KMH) sözleşmesi düzenlenir.

 • Bir öğrencinin alabileceği burs ve indirimlerin toplamı, ÖSYM Kontenjan İndirimi sonrasında ödemesi gereken tutarın %30’unu aşamaz.
 • Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’ne göre İSÜ’de öğrenci iken uzaklaştırma cezası alan öğrenciye verilmiş tüm burs ve indirim hakları ortadan kalkar.

2019 YKS Ek Yerleştirme – Ücret Hesaplama Robotu

1. ÖSYM Kontenjan İndirimi
ÖSYM tarafından yayınlanan 2019 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda yer alan kontenjanlara ve oranlara göre (%100, %50, %25) ilk yerleşme sırasında kazanılan indirim hakkıdır.

 • Bu burslar öğrencinin Ağırlıklı Genel Not Ortalamasına (AGNO) göre kesilmez.
 • Bu indirimler azami öğrenim süresi boyunca verilir.

2. Okul Birinciliği Bursu
2019’da okuduğu liseden birincilikle mezun olup İstinye Üniversitesi’nin lisans ve önlisans programlarına 2019 YKS ile yerleşenlere Ekim- Mayıs arasındaki 8 aylık dönemde aylık 400 TL nakdi yardım kapsamında verilir.

 • Öğrencinin AGNO’sunun 4,00 üzerinden 2.00’ın altına düşmesi durumunda kesilir ve hiçbir koşulda yeniden başlamaz.
 • Bu burslar normal öğrenim süresi boyunca verilir. Normal öğrenim süresinin aşılması durumunda kesilir.

3. Bilinçli Tercih İndirimi
İstinye Üniversitesi önlisans ve lisans programlarına herhangi bir tercih sırasında yerleşen ve birinci tercihi ile İSÜ’ye yerleştiği tercih arasında İSÜ dışında başka hiçbir vakıf/Kıbrıs/yurtdışı üniversitesini tercih etmemiş olanlara verilen indirimdir. Öğrencinin ödemesi gereken tutar üzerinden %15 oranında indirim sağlanır.

 • Bu indirim öğrencinin Ağırlıklı Genel Not Ortalamasına (AGNO) göre kesilmez.
 • Bu indirim normal öğrenim süresi boyunca devam eder. Normal öğrenim süresinin aşılması durumunda kesilir.

Bilinçli Tercih Plus

Ek Tercih Döneminde Bilinçli Tercih Bursundan faydalanan tüm adaylar Bilinçli Tercih Plus indiriminden doğrudan yararlanma fırsatı bularak, yerleştikleri bölümde geçirecekleri ilk eğitim-öğretim yılında ekstra %5 indirim hakkı kazanır. %5 ek indirim hakkının kullanılabilmesi için, öğrencinin Bilinçli Tercih yaparak İSÜ’ye yerleşmiş olması gerekmektedir.

Bilinçli Tercih Plus bursu ile kazanılan %5 ek indirim hakkı, 2019-2020 akademik yılı için geçerli olup, sonraki akademik yılları kapsamaz.
Bir öğrencinin alabileceği burs ve indirimlerin toplamı, ÖSYM Kontenjan İndirimi sonrasında ödemesi gereken tutarın %30’unu aşamaz.

4. IB/Abitur/Bakalorya/Matura/Maturita Başarı Bursu
Uluslararası eğitim programları uygulayan ortaöğretim kurumlarından mezun olup 2019 YKS sonucuna göre İstinye Üniversitesi’nin lisans ve önlisans programlarına yerleşenlerin ödemesi gereken tutar üzerinden %20 oranında indirim sağlanır. IB Notu 32 ve daha iyi olanlara, Abitur Puanı 2,3 ve daha iyi olanlara, Fransız Bakalorya Diploma notu 14 ve daha iyi olanlara, Avusturya Matura Diploma notu 2,0 ve daha iyi olanlar, İtalyan Maturita Diploma notu 80 ve daha iyi olanlara verilir.

 • Öğrencinin AGNO’sunun 4,00 üzerinden 2.00’ın altına düşmesi durumunda kesilir ve hiçbir koşulda yeniden başlamaz.
 • Bu burslar normal öğrenim süresi boyunca verilir. Normal öğrenim süresinin aşılması durumunda kesilir.

5. LGS Yıldız Lise Bursu Devlet Liseleri: (liste için buraya tıklayınız)
MEB e-Okul Sistemi’nde 2019 LGS Yüzdelik Dilim sırası %1,68 ve daha iyi olan liselerinden* mezun olan ve İstinye Üniversitesi’nin lisans ve önlisans programlarına yerleşenlerin ödemesi gereken tutar üzerinden %25 oranında indirim sağlanır. Özel Liseler: (liste için buraya tıklayınız) 2019 LGS taban puanları da dikkate alınarak Mütevelli Heyet tarafından belirlenen özel liselerden mezun olan ve İstinye Üniversitesi’nin lisans ve önlisans programlarına yerleşenlerin ödemesi gereken tutar üzerinden %25 oranında indirim sağlanır.

 • Öğrencinin AGNO’sunun 4,00 üzerinden 2.00’ın altına düşmesi durumunda kesilir ve hiçbir koşulda yeniden başlamaz.
 • Bu indirim normal öğrenim süresi boyunca devam eder. Normal öğrenim süresinin aşılması durumunda kesilir. *MEB’in 2019 yılı merkezi sınav puanı ile öğrenci alan ortaöğretim kurumları kılavuzunda “2018 yılı en düşük yüzdelik dilim”le öğrenci alan okullar dikkate alınmıştır.

6. AÖK (Anlaşmalı Öğrenim Kurumu) Bursu
İstinye Üniversitesi ile akademik iş birliği anlaşması imzalamış olan Fen Bilimleri, Final Okulları, Kültür Okulları, Sınav Okulları ve Doğa Koleji liselerinden (liste için buraya tıklayınız) 2018 ve 2019’da mezun olan ve İstinye Üniversitesi’nin lisans ve önlisans programlarına yerleşenlerin ödemesi gereken tutar üzerinden %25 oranında indirim sağlanır. (Kurslar burs kapsamı dışındadır.) Belirlenen Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinden (liste için buraya tıklayınız) 2019 yılında mezun olan ve İstinye Üniversitesi’nin lisans ve önlisans programlarına yerleşenlerin ödemesi gereken tutar üzerinden %15 oranında indirim sağlanır.

 • Öğrencinin AGNO’sunun 4,00 üzerinden 2.00’ın altına düşmesi durumunda kesilir ve hiçbir koşulda yeniden başlamaz.
 • Bu indirim normal öğrenim süresi boyunca devam eder. Normal öğrenim süresinin aşılması durumunda kesilir.

7. Şehit Yakınları ile Malul Gazi ve Yakınları Bursu
2019 YKS ile İstinye Üniversitesi önlisans ve lisans programlarına yerleşen şehit eşleri ve çocukları ile malul gazilere, eşlerine ve çocuklarına verilen, ödemesi gereken tutar üzerinden %30 oranında indirim sağlanır.

 • Bu burs öğrencinin Ağırlıklı Genel Not Ortalamasına (AGNO) göre kesilmez.
 • Bu burslar normal öğrenim süresi boyunca verilir. Normal öğrenim süresinin aşılması durumunda kesilir.

8. Engelsiz Eğitim Bursu
Tüm önlisans ve lisans programlarda geçerli olmak üzere İstinye Üniversitesi’ne 2019 YKS ile engelli statüde yerleşenlere Ekim- Mayıs arasındaki 8 aylık dönemde verilen aylık 400 TL nakdi yardımdır.

 • Öğrencinin AGNO’sunun 4,00 üzerinden 2.00’ın altına düşmesi durumunda kesilir ve hiçbir koşulda yeniden başlamaz.
 • Burs normal öğrenim süresi boyunca verilir. Normal öğrenim süresinin aşılması durumunda kesilir.

9. Aile İndirimi
İstinye Üniversitesi’ne 2019 YKS ile yerleşen ve birinci derece yakınları ve kardeşleri İSÜ’de öğrenci olanlara verilen, aile fertlerinin ödemesi gereken tutarlar üzerinden her birine %10 oranına indirim uygulanır.

 • Bu indirim öğrencinin Ağırlıklı Genel Not Ortalamasına (AGNO) göre kesilmez.
 • Bu burslar normal öğrenim süresi boyunca verilir. Normal öğrenim süresinin aşılması durumunda kesilir.

10. Personel ve Yakınları İndirimi
2019 YKS ile İstinye Üniversitesi’ndeki önlisans ve lisans programlarına yerleşen ve İstinye Üniversitesi ya da MLP Care Grubu’nda tam gün esasına göre bir yıldan uzun süredir çalışmakta olanlara ve birinci dereceden yakınlarına, ödemeleri gereken tutar üzerinden %25 oranına indirim uygulanır.

 • Ağırlıklı Genel Not Ortalamasına (AGNO) göre kesilmez.
 • Bu indirim normal öğrenim süresi boyunca verilir. Normal öğrenim süresinin aşılması durumunda kesilir.

11. Üstün Başarı, Yetenek ve Temsil Bursu (İSÜPASS)
Adaylar akademik başarılanın (YKS performansları) haricinde geçmiş başarıları, tecrübeleri, projeleri, gelecekte yapmayı hedefledikleri ve ilgi alanları doğrultusunda verilen burstur. 2019 YKS ile İSÜ önlisans ve lisans programlarına yerleşenler için geçerli olup, ÖSYM kontenjan indirimi ve varsa hak edilen diğer burs/indirim hakları sonunda ödenmesi gereken tutar üzerinden, ek indirim şeklinde uygulanır.

 • Bu burs öğrencinin Ağırlıklı Genel Not Ortalamasına (AGNO) göre kesilmez. Üniversiteyi temsil görevini yerine getirmeyen ve müsabakalara katılmayan öğrencilerin bursları izleyen yarıyıldan itibaren kesilir.
 • Bu burs normal öğrenim süresi boyunca verilir, normal öğrenim süresinin aşılması durumunda kesilir.
12. Akademik Başarı Bursu
Önlisans ve lisans programının ikinci sınıf seviyesinden itibaren her sınıf için geçerli olmak üzere, her akademik yılın bahar yarıyılı sonunda yapılan sıralamada Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) en yüksek öğrenciye %100, ikinci öğrenciye %50, üçüncü öğrenciye %25 ek burs verilir.

Azami öğrenim süresi:

 1. Önlisans (SHMYO ve MYO) programları için 4+4 yarıyıl;
 2. Tıp programı için 12+6 yarıyıl (İngilizce hazırlık sınıfı okunması durumunda 2 yarıyıl eklenir)
 3. Eczacılık programı için 10+6 yarıyıl (İngilizce hazırlık sınıfı okunması durumunda 2 yarıyıl eklenir)
 4. Diğer lisans programları için 8+6 yarıyıldır (İngilizce hazırlık sınıfı okunması durumunda 2 yarıyıl eklenir)

Normal öğrenim süresi:

 1. Tıp programı için 12 yarıyıl (İngilizce hazırlık sınıfı okunması durumunda 2 yarıyıl eklenir)
 2. Eczacılık programı için 10 yarıyıl (İngilizce hazırlık sınıfı okunması durumunda 2 yarıyıl eklenir)
 3. Diğer lisans programları için 8 yarıyıldır (İngilizce hazırlık sınıfı okunması durumunda 2 yarıyıl eklenir)

 

2019 YKS Ek Yerleştirme – Ücret Hesaplama Robotu

Whatsapp

Daha fazlası için telefon numaranızı bırakın sizi arayalım