İstinye Üniversitesi, "Liv Hospital”, “Medical Park " ve "VM Medical Park" olmak üzere üç ayrı hastane markasını tek çatı altında buluşturan MLPCare Grubu’nun 25 yıllık bilgi ve birikiminin devamı olarak, 21. Yüzyıl Anadolu Vakfı tarafından 2015 yılında kurulmuştur.

Akademik kadromuz alanlarında öne çıkmış saygın araştırmacı öğretim üyelerinden oluşmaktadır. Gerekli bilgileri ilgili bölüm sayfalarından bulabilirsiniz.

Üniversitemize ait tam teşekküllü modern iki laboratuvar, bir diseksiyon salonu ve bir simülasyon laboratuvarı bulunmaktadır. Ayrıca Nörolojik Bilimler, 3B tasarım ve prototipleme, Kök hücre ve doku mühendisliği ve Moleküler olmak üzere toplam dört Araştırma ve Uygulama Merkezinin dünya çapında gelişmiş modern ve en yeni teknolojilerle donatılmış laboratuvarları mevcuttur.

İstinye Üniversitesi’nin iki kampüsü bulunmaktadır. Topkapı Kampüsü'nde lisans ve lisansüstü bölümler eğitim vermektedir. Çekmeköy Kampüsü'nde Meslek Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu programları yer almaktadır. (Aşçılık programı Topkapı Kampüsü'nde eğitim alacaktır.) İstinye deki ana kampüs hazırlıklarımız devam etmektedir.


Üniversitemizin Tanıtım Ofisine mail atarak (tanitim@istinye.edu.tr)randevu alıp kampüslerimizi yakından tanıyabilirsiniz.

Üniversitemizde bulunan llisans ve önlisans program ve bölümlerine buradan ulaşabilirsiniz.

İstinye Üniversitesi olarak engelli öğrencilerimiz için özellikle kampüs ortamı bakımından hassasiyet gösteriyoruz. Topkapı ve Çekmeköy Kampüslerimizde her kata asansörle ulaşım mevcuttur. Asansörlerimiz komut panelleri, Braille alfabesi ve sesli uyarı sistemi ile desteklenmiş durumdadır. Engelli tuvaletlerimiz her katta mevcuttur. Dersliklerin olduğu katlar ve dersliklere ulaşımda tamamen engelsiz bir kampüs ortamımız bulunmaktadır.

Lisans bölümlerimiz ve önlisans programlarımız bu yıl örgün eğitim vermektedir. Fakat bazı derslerimiz için ihtiyaç duyulur ise uzaktan eğitim verilebilir. Bunlar Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili gibi zorunlu derslerdir.

Kütüphane kaynaklarımız, üniversitemizdeki akademik çalışmaları destekleyecek nitelikte seçilmiştir. Kütüphanemizde yaklaşık 10.000 basılı kaynak bulunmaktadır. Basılı kaynakların yanı sıra, uluslararası akademik çalışmaların yer aldığı pek çok e-dergi ve e-kitaba da erişim sağlanmaktadır. Topkapı ve Çekmeköy kampüslerinde iki ayrı kütüphane bulunmaktadır.

Üniversitemiz eğitim dili Türkçe'dir.

Üniversitemizde özel yetenek sınavı ile öğrenci alan bölümümüz bulunmamaktadır.

Harfli sistemde notların karşılığı AA - 4.00, BA -3.5, BB - 3.00, CB - 2.5, CC - 2.00,DC - 1.5, DD - 1.0, FF - 0 şeklindedir. Not karşılıklarını ve değerlendirmeleri ilgili öğretim elemanı belirlemektedir.

Öğrenciler FF veya DZ harf notu aldıkları dersleri tekrarlamak zorundadırlar. Ayrıca mezuniyet durumunda Genel Not Ortalaması 2.00'ın altında olan öğrenciler mezuniyet için ortalamasını 2.00 ve üzerine çıkartmak zorundadır. Bunun için öğrenciler şartlı geçtikleri ders/dersleri (DD ve DC) tekrar alıp ortalamalarını yükseltebilirler.

"Lisans/ önlisans öğrenimini tamamlayan ve disiplin cezası almamış olan öğrencilerden;
Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO’su) 3,00 ile 3,49 arasında olanlar Onur Öğrencisi;
Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO’su) 3,50 veya üstü olan öğrenciler ise Yüksek Onur Öğrencisi olarak mezun olurlar."

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda Anestezi, Ameliyathane Hizmetleri, İlk ve Acil Yardım, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri programlarımızın ikinci öğretimi bulunmaktadır. Eğitimler ders programına göre şekillenecek olup genellikle saat 17:00-22:00 arasında yapılacaktır.

İkinci öğretim ile normal öğretimin tek farkı derslerin yapıldığı saatlerdir. Diplomada ikinci öğretim mezuniyeti belirtilmez ancak transkriptte belirtilir.

Evet, teorik derslere %70, uygulamalara %80 devam zorunluluğu vardır. Devam takibi, ilgili öğretim elemanı tarafından yapılır.

Üniversitemizde tüm lisans bölümlerinde ve önlisans programlarında çift anadal imkanı bulunmaktadır. Şartları sağlayan öğrencilerimiz (ortalama, sınıfında ilk %20 dilimde olmak gibi) başvuru yapmaları durumunda başvuruları değerlendirilir ve kontenjan dahilinde çift anadal eğitimine başlayabilir. Çift anadal programlarını başarıyla tamamlayan öğrenciler ikinci bir program diploması ile mezun olmuş olurlar.

Üniversitemizde yan dal programımız mevcuttur. Üniversitemize kayıtlı olan öğrenciler şartları sağladıkları taktirde, kontenjan dahilinde üniversite içinde başka bir eğitim-öğretim programının tanımlanan derslerini alarak yandal sertifikası alabilirler.

İçerikleri %70 ve daha fazla uyuşuyorsa fakülte/ yüksekokul tarafından değerlendirilir, muafiyeti uygun olan dersler diğer üniversitede aldığınız notun karşılığı ile İstinye Üniversitesi'nde de sayılır. Bu dersler ortalamaya katılır.

Her bölüm için farklı programlara geçiş yapılabilir. Geçiş yapılabilen bölümler YÖK tarafından belirlenir. Listesi ayrıca web sitemizde belirtilmiştir.

Kurum içi yatay geçişlerde bursunuz kesilmez, aynı burs oranıyla eğitiminize devam edersiniz.

Gerekli şartlar sağlandığında (YÖK'ün yatay geçiş şartları) yurt dışı yatay geçiş olanağımız bulunmaktadır.

Üniversitemizde kurumlararası ve yurtdışı yatay geçiş başvuruları 1-15 Ağustos 2017 tarihleri arasında alınacaktır. Yatay geçişlerle ilgili detaylı bilgi için; http://istinye.edu.tr/ogrenci-isleri/yatay-gecis/

2017 yılında henüz 2. sınıfların eğitimine başlandığı için en erken 2018-2019 eğitim öğretim yılında dikey geçiş başvuruları alınacaktır.

Lisans bölümlerinin ve önlisans programlarının ücret ve kontenjan bilgileri için tıklayınız.

Tıp Fakültesimiz Komite Sistemi ile eğitim verirken, diğer tüm lisans bölümlerimiz ve önlisans programlarımızda ders geçme sistemi kullanılmaktadır.

ÖSYM Kontenjan Bursu,
ÖSYS Türkiye Başarı Sırası Bursu,
Okul Birinciliği Bursu,
ID Başarı Bursu,
Şehit Yakınları ile Malül Gazi ve Yakınları Bursu,
Üstün Başarı Yetenek ve Temsil Bursu,
Akademik Başarı Bursu,
İhtiyaç Bursu,

Detaylı Bilgi İçin; http://www.istinye.edu.tr/icerik/burslar/ adresinden bilgi alabilrisiniz.

Bilinçli Tercih İndirimi,
Aile İndirimi,
Personel ve Yakınları İndirimi,
Peşin İndirimi,

Detaylı Bilgi İçin; http://www.istinye.edu.tr/icerik/burslar/ adresinden bilgi alabilirsiniz.

ÖSYM bursları karşılıksız olup başarı şartı aranmamaktadır. Bursun süresi eğitim dönemi bitene kadar devam eder.

Burslar ile ilgili detaylı bilgiler; http://www.istinye.edu.tr/icerik/burslar/ adresinden bilgi alabilirsiniz.

Üniversitemizin Çekmeköy Kampüsü içinde yer alan yaklaşık 200 kişi kapasiteli kız öğrenci yurdu her iki kampüs öğrencilerine de hizmet verecektir. İki kampüs arasında düzenli olarak ücretsiz* servis (shutte) hizmeti düzenlenecektir. Bunun dışında her iki kampüse yakın çeşitli özel yurtlar ile üniversitemiz arasında kurumsal indirim anlaşmaları bulunmakta ve bu yurtlar üniversitemiz tarafından düzenli olarak denetlenmektedir. Ayrıca öğrencilerimiz Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı yurtlardan da yararlanabilmektedirler.

Yurt ücretleri

Öğrenci Kulüpleri Listesi;

Amerikan Futbolu Kulübü
Beslenme ve Diyetetik Kulübü
Bilim, İnovasyon ve Girişimcilik Kulübü
Bilimsel Araştırma Topluluğu
Dağcılık ve Kampçılık Kulübü
Dans Kulübü
Eğlence ve Organizasyon Kulübü
Engelsiz Yaşam Kulübü
Farkındalık Kulübü
Fotoğrafçılık Kulübü
Gastronomi Kulübü
Genç Fizyoterapistler Kulübü
Gezginler Kulübü
Halk Oyunları Kulübü
İstinye Müzik Kulübü
İSÜ Riders Kulübü
İSÜ Sinefili Kulübü
Meslek Yüksekokulu Spor Kulübü
Spor Kulübü
Tiyatro Kulübü
Türk Tıp Öğrencileri Birliği İstinye Üniversitesi Yerel Birliği
Yeşilay Kulübü

Detaylı bilgi için http://omer.istinye.edu.tr/ogrenci-kulupleri/ adresinden bilgi alabilirsiniz.

İstinye Üniversitesi Öğrenci Konseyi, öğrencilerimizin sesi olmak, öğrencilerimizle üniversitemiz arasında köprü görevini üstlenmek, öğrencilerimizi geliştirici etkinlikler yapmak amacıyla çalışmalarına devam etmektedir. İlan edilen takvime göre seçilen sınıf temsilcileri, üniversite öğrenci konseyini oluşturmakta, öğrenci konseyimiz kendi içinde Her akademik Üniversitemizde öğrenci konseyimiz vardır. Belirlenmiş esaslara göre aday olan öğrencilerimiz kapalı oylama ile öğrenci temsilcisi seçilerek öğrenci konseyi yönetim kurulunu oluştururlar. Bu yönetim kurulu içerisinden de bir konsey başkanı seçilir.

Her öğrencimizin öğrenci kulüplerine üye olma, yönetiminde aktif rol alma ve kulüp kurma hakkı vardır. Yeni kulüp kurmak için biraraya gelen 10 öğrencimiz, faaliyet alanının mevcut kulüplerle çakışmaması ve yönetmeliğe uygun olması koşulu ile Öğrenci Merkezi’ne başvurarak kulüp kurabilir. Halen sanat, spor, kültür, bilim gibi genel dallarda faaliyet gösteren öğrenci kulüplerimiz mevcuttur.

Üniversitemiz sağlık alanında Türkiye’nin en büyük grubu olan MLPCare grubu ile paydaştır. Öğrencilerimizi öğrenim süreleri boyunca gerek kendi bünyemizde, gerek farklı kurumlarda staj ve yarı zamanlı çalışmaları için teşvik ediyoruz ve bu konularda onların kolaylaştırıcısı olmaya gayret ediyoruz. Başarılı öğrencilerimizin mezun olduktan sonra kendi paydaşımız ve partnerimiz olan kurumlarda istihdam edilebilirliklerinin yüksek olduğunu söylememiz mümkün. Diğer yandan tüm öğrencilerimiz için iş yaşamına geçişi kolaylaştırıcı kişisel gelişim ve mesleki beceri temelli ücretsiz sertifika programları da onların iş yaşamında aranan mezunlar olmalarını kolaylaştıracaktır. Öğrencilerimizin iş arama süreçlerinde CV yazma, iş görüşmesi, mülakat teknikleri, izlenim yaratma gibi konularda da seminerler ve danışmanlık çalışmaları Öğrenci Merkezi - ÖMER tarafından yapılmaktadır.

Üniversitemizdeki her programın müfredatı birbirinden farklılık gösterir. Ama tüm programlarımız yaz stajı, dönem içi staj, işyeri uygulaması, işyeri ziyareti gibi öğrencileri iş yaşamına yakınlaştıracak programlarla zenginleştirilmiştir.

Zorunlu stajı olan bölümlerimizde staj, öğrencilerimizin tıpkı dersleri gibi başarıyla tamamlamaları gereken süreçlerden biridir. Staj şartlarını yerine getirmeyen öğrenciler öğrenim süresini uzatma, mezun olamama gibi problemlerle karşı karşıya kalabilirler.

Öğrencilerimiz müfredatlarında yer alan zorunlu stajlarını yaparken, öğrencilerin sigorta primleri İstinye Üniversitesi tarafından karşılanmaktadır. Staj yapılacak kurumların öğrencilerimize yol-yemek veya belirli bir oranda ücret ödemesi gibi konular kurumdan kuruma farklılık gösterebilmektedir. Genellikle bu konularda öğrencilere kurumların sağladığı haklar sektörel teamüllere göre değişiklik gösterebilmektedir.

Üniversitemizin departmanlarından biri olan Öğrenci Merkezi kısa adıyla ÖMER, görev tanımı olarak aynı zamanda bir kariyer departmanıdır. Öğrencilerimizi, kendilerini keşfetmeleri, bireysel farkındalıklarının artması, sektörleri ve sektörlerde bulunan güncel arayışları tanımaları, kendini geliştirme sistematiği kazanmaları, İstinyeli olarak istihdam edilebilir ve rekabetçi birer mezun olmaları için, seminerler, sektör buluşmaları, liderlik ve girişimcilik eğitimleri, sertifika programları ve kariyer koçluğu desteği ile Öğrenci Merkezimiz, öğrencilerimiz ile el ele yürümektedir.

Öğrencilerimiz öğrenim sürelerinde Kısmı Zamanlı Öğrenci Çalıştırma kapsamında üniversitemizin çeşitli departmanlarında görev alabilmektedir. ''Kısmi Zamanlı Çalışma Programı'' Öğrenci Merkezi tarafından yürütülmektedir. Kütüphane, Kurumsal İletişim, Öğrenci Kayıt İşleri gibi birçok bölümde öğrenciler saat ücretli olarak çalışmaktadırlar. Sağlık lisesi mezunu öğrencilerimiz üniversitedeki ders programlarını ve çalışma saatlerini organize ederek çeşitli sağlık kurumlarında kendi alanlarıyla ilgili pozisyonlarda istihdam edilebilmektedir. Birçok öğrencimiz bu şekilde hem okuyup hem çalışmaya devam etmektedir. Birçok öğrencimiz de aynı statüde MLPCare bünyesinde istihdam edilmiştir. Diğer tüm öğrencilerimiz için de eğitimleri süresince MLPCare bünyesinde ve başka kurumlarda iş fırsatları sunulmaktadır.

Öğrencilerimizin kendini geliştirmeleri ve bu gelişimlerini belgeleyebilmeleri için liderlik, kişisel gelişim, beden dili, kariyer planlaması ve yönetimi gibi yaşam becerilerini ve entelektüel duruşlarını artıracak sertifika programları ve aynı zamanda SEO, İşaret Dili, Excel gibi daha teknik ve mesleki donanımlarını artıracak sertifika programları da 2017 – 2018 akademik yılı itibariyle başlayacaktır. Ortalama 5- 8 hafta arası sürecek ve sertifikalı olacak olan bu programlarımız öğrencilerimiz için ücretsizdir.