AR-GE Merkezleri

Nörolojik Bilimler Merkezi (İSÜCAN)
İstinye Üniversitesi Nörolojik Bilimler Merkezi; beyin ve sinir sistemi işlevleri ve yapılanmasını araştırmak için elektron ve fotonların kullanıldığı bir merkezdir. Çalışma alanı elektriksel ve optik, sinirsel uyarım ve kayıt yöntemleri geliştirmek, bu yöntemlerle fizyolojik araştırmalar yapmak, klinik uygulamalar için bilgi üretmek ve üretilen bilgiyi insanla (hasta/sağlıklı) buluşturmaktır. Araştırma ve uygulama alanları arasında, kafatası geçişli elektriksel uyarımın çeşitli hastalıklarda etkisi, sağlıklılarda ve sporcularda seçilmiş performanslara etkisi (TES), kalp hızı değişkenliği ve deri direnci ölçümü yöntemleri ile otonom fonksiyon araştırmaları, duyu ve ağrı fizyolojisi, beyin ve sinir sistemi cerrahisi ameliyatları esnasında nöromonitorizasyon, kortikal-subkortikal haritalama, epilepsi cerrahisinde preop-intraop kortikal haritalama, neurofeedback-biofeedback uygulamaları, uyarılmış potansiyellerin klinik kullanımı sayılabilir. Bunların yanında deneysel çalışmalar için aygıt tasarımı, yapımı ve ölçüm teknikleri çalışmaları da merkezin etkinliklerindendir. İstinye Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü altında açılacak olan Sinirbilim Yüksek Lisans Programı çalışmaları, araştırma merkezimizde yürütülecektir.

Üç Boyutlu Tıbbi Ve Endüstriyel Tasarım Araştırma Uygulama Merkezi
İstinye Üniversitesi Üç Boyutlu Tıbbi ve Endüstriyel Tasarım Araştırma Uygulama Merkezi; üç boyutlu biyoprinting cihazları ile insan doku ve organlarını laboratuvarda üretmeyi hedefler. Türkiye’de üretilmiş ilk üç boyutlu biyoprinting cihazının organizasyon çalışmalarını yapan merkez; radyolojik görüntüleri kullanarak kişiye özgü mutantlar üreterek, hekimlere ameliyatlarda rehber olabilmeyi amaçlıyor.

Moleküler Kanser Araştırma Uygulama Merkezi (İSÜMKAM)
Kişiye özel kanser tedavisi konusunda çalışan cihazlarla donatılmış İstinye Üniversitesi Moleküler Kanser Araştırma Uygulama Merkezi; tanı ve tedavide süreçlerin nasıl gittiğini moleküler düzeyde inceleyecek bir sisteme sahip. Kanser hastalarına moleküler onkoloji laboratuvar hizmeti sunan İSÜMKAM, yeni kanser ilacı geliştirme (doğal veya sentetik bileşikler) kanser kök hücre, hücre ölümü, sitotoksisite, 3 boyutlu kanser hücre kültürü, tümör farmakolojisi ve tümör biyolojisi alanlarında ileri düzeyde araştırmalar yapmaktadır. Yurt içi ve yurt dışı bağlantılarıyla çok geniş bir iletişim ağına sahip olan merkez, ulusal ve uluslararası ölçekte projeler sürdürmektedir.

Kök Hücre Ve Doku Mühendisliği Araştırma Uygulama Merkezi (İSÜKÖK)
İstinye Üniversitesi Kök Hücre Laboratuvarında; multipotent ve pluripotent karakterde hücreler kültüre edilmekte, son teknoloji mikroskoplar ile canlı olarak takip edilerek görüntülenebilmektedir. Bu laboratuvarlarda yürütülen araştırmalarda; kök hücrelerin yapısal özellikleri ile kemik-kıkırdak, deri gibi dokulara farklılaşmaları incelenirken, diğer yandan da hastalara nakillerde daha etkili tedavi protokolleri geliştirilmesi konusunda da ARGE faaliyetleri yürütülmektedir. Laboratuvarda; çeşitli doku iskeleleri hem ko konvansiyonel yöntemler hem 3D printer ve 3B biyoyazıcılar kullanılarak 3 boyutlu olarak tasarlanıp üretilmektedir.

Mikrobiyota
İstinye Üniversitesi, Türkiye’de en geniş kapsamlı uygulamalarla hizmet veren Mikrobiyota Tahlil Laboratuvarında; son yıllarda ‘’ikinci beyin’’ olarak da adlandırılan, bağırsak sistemimizin sahip olduğu bakteri florasının geneline adını veren mikrobiyota ile ilgili metagonomik yöntemlerle analiz yapılmaktadır. Sağlık kurumlarının yanında vatandaşlara da hizmet veren laboratuvarda, hastalardan alınan örneklerde bulunan tüm bakteriler tespit edilebilmektedir. Mikrobiyotada bulunan mikroorganizmaların çeşitliliğinin ve disbiyosiz varlığının tayin edildiği laboratuvarda, yeni nesil gen dizileme teknolojisi ( Next Gene Sequencing) ile analiz yapılıyor.

İmmunoloji-Hla Doku Tiplendirme Laboratuvarı
İstinye Üniversitesi İmmunuloji-HLA Doku Tiplendirme Laboratuvarı; organ nakillerinde, özellikle de böbrek ve kemik iliği olmak üzere kalp, akciğer, ince bağırsak nakillerinde ve tedavisinde önemli sonuçlara imza atan bir bölümüdür. Laboratuvar; yaptığı işlemlerin başarısı ve imkanlarıyla, Avrupa’daki bölümlerden daha ileri seviyede tetkik yapabilen donanımlara ve kadroya sahiptir.

Genetik Hastalıkları Tanı Merkezi
Türkiye’de çalışılan tüm testleri çalışabilme kapasitesine sahip olan İstinye Üniversitesi Genetik Hastalıkları Tanı Merkezi; Hem moleküler hem de genetik düzeyde kardiyotip dediğimiz kromozom analizlerinin yapar ve gelişmiş sekans cihazları ile en ince ayrıntısına kadar test sonucu verebilir.

Daha fazlası için telefon numaranızı bırakın sizi arayalım